haste

ERAIKUNTZA

 

 • Eraispen proiektuak
 • Birgaiketa osoko obrak
 • Zatikako birgaiketa obrak: igogailuak, fatxadak, estalkiak, egitura sendoketak, erabilera aldaketak eta arau egokitzeak.
 • Obra egiteko koordinazioa
 • Segurtasun eta osasun planen azterlanak.
 • Kalitate kontroleko planak eta azterlanak.
 • Eraikin eta eraispenetako hondakinen planak eta azterlanak.
 • Ohizko eraikinak eta kontsumo ezdeuseko eraikinen eraikuntza-proiektuak estandar passivhaus
 • Industria pabilioiak.
 • Azoketarako standen diseinu eta muntaiak.
 • Obra zuzendaritza.

PLANGINTZA ETA KUDEAKETA

 

 • Adituaren txostenak.
 • EIT Eraikinen Ikusketa Teknikoak.
 • Jarduera lizentziak.
 • Lokalen egokitze-obrak.
 • Higiezinen balioespenak.
 • Ziurtagiri energetikoak.
 • Eraikinaren liburua: erabilera eta mantentzerako eskuliburua.
 • Ikuskapen energetikoak

TXOSTENAK ETA ZIURTAGIRIAK

 

 • Urbanizazio proiektuak
 • Plan partzialak
 • Xehetasun azterlanak
 • Birpartzelazio proiektuak
 • Balorazio urbanistikoak
 • Planaren xedapen-aldaketak